Entradas

La Navidad: Ocasión para la buena praxis de la Animación Sociocultural

Imagen
En plenas Navidades, desde este blog queremos darle un papel a la animación sociocultural, relacionando esta festividad con lo que hemos aprendido en la asignatura.

Como ya hemos mencionado en entradas anteriores, la animación sociocultural es una herramienta de participación social, para lograr comunidad, cohesión y para dar soluciones a las diferentes necesidades que pueden aparecer en las personas.

La Navidad, es una celebración con la que lo primero que nos viene a la cabeza es la familia, las amigas y los amigos... Esto se debe a que como 'norma' de nuestra sociedad, la navidad se asocia a la familiaridad. Como futuros/as trabajadores/as sociales, somos más que conscientes que eso no es así. Cuántas familias no se pueden reunir, por trabajo, por distancia, por disputas. Cuántas personas mayores pasan estos días en soledad, cuántas personas por razones económicas no pueden permitirse celebrar la Navidad como se establece socialmente...

Por otro lado, vemos que pese a que e…

El teatro: Una herramienta de prevención del Bullying

Imagen
Hoy vamos a dedicarle nuestra entrada a un proyecto que estamos llevando a cabo los miembros de 'Perseguint la Utopia' junto con el CEIP Torrefiel.
'¿Y si fueras tú?' es el nombre del proyecto que estamos realizando con los alumnos y las alumnas de los dos grupos de 5º de primaria del colegio de Torrefiel. Se trata de un proyecto cuya finalidad es la prevención del Bullying. 
Es un proyecto en el que los niños y las niñas deben realizar una "mini-obra de teatro", representando una situación de acoso escolar que pueda darse en el colegio, y con la condición de que debe tener un final positivo, con el que aprendamos la importancia de cuidar de nuestros y nuestras compañeros/as.
La herramienta más importante que tenemos es la participación por parte de los alumnos y alumnas y sus ganas de implicarse, pues sin ellos y sin ellas nos sería imposible llevar a cabo este trabajo.
El proyecto consta de tres sesiones en total, una sesión por semana con cada grupo.
En la …

Teatre que educa - "El Principito" a la Colonia Sant Vicent Ferrer

Imagen
De la mateixa manera que la companya Celia i el company Javier, han estat realitzant pràctiques extracurriculars en un col·legi públic... Jo, Michel, i altres tres companyes de la classe: Amparo, Juliana i Raquel, les hem dut a terme, però en el nostre cas, vam optar per desenvolupar l’activitat en un centre de reeducació: la Colonia San Vicent Ferrer. Nosaltres hem acudit tots els dilluns i dimecres de vesprada. La nostra participació ha estat, i estarà vinculada fins abril, a treballar amb un grup de menors per a la realització d’una obra de teatre, oferint el nostre suport, i aprofitant la tasca per crear un clima en el que poder crear una relació socioeducativa i un vincle que ens permeta apropar-nos  a la seua realitat. Això es del que es tracta en definitiva, tot i que a l’hora treballem l’art escènic, etc.
La Colònia Sant Vicent Ferrer

El Centre de Reeducació Colonia Sant Vicent Ferrer es troba dins del terme municipal de Burjassot, València, i porta en funcionament des de 1922. E…

Les pràctiques a Lliria - L'acomiadament

Imagen
El dimarts 17 de desembre va ser l'últim dia que la companya Celia i jo, Javier,  i dos persones més de la nostra classe: Lucía i Ariadna (Alba acudí dilluns per última vegada), anarem a Lliria per a la realització de les pràctiques extracurriculars de las que ja hem parlat al blog.


Fou un dia molt bonic, ja que la jornada no es va dur a terme com ha sigut habitual durant el transcurs del quadrimestre. Estiguerem treballant en dos grups, un de quart de primaria i l'altre de sisé.
En la classe de quart, estiguerem acompanyant als xiquets/es i jugant a diversos jocs com L'Oca, el disseny d'un relat de manera conjunta, la formació d'un cub per treballar geometria, jocs de paraules per aplicar l'aprenentatge de llengua, etc. En tot moment, es seguia treballant, independentment de com fos l'activitat o el joc, des d'una perspectiva d'aprenentatge dialògic, tal i com estan enfocats els grups interactius. Si bé és cert que amb alguns jocs és més difícil po…

'Saltimbanquis' - Últim dia de treball a l'aula

Imagen
Sembla mentida, però hem arribat al final del primer quadrimestre, i també al final d'aquesta assignatura. 

En l'última sessió, que tingué lloc el dimarts 17 de desembre, vam acabar de donar-li forma als aparts restants del projecte, tot i que encara ens queda pegar-li una volta a tot el treball i ampliar-lo. Les classes en els que hem acudit a classe ens han servit per a perfilar-lo bé, i per poder resoldre dubtes i determinades qüestions amb Carles, el professor. Si bé dos dels companys no han pogut vindre el dimarts, el dia fixe en que donem l'assigntura, per estar realitzant pràctiques extracurriculars en eixe horari, en tot moment hem funcionat de manera coordinada i la comunicació entre el grup ha fluit molt bé. 
Ací citem, com fins ara, els apartats treballants en aquesta última classe... No els desenvolupem, ja que l'extensió és molt gran per al blog.
7. Cronograma de tasques (part organitzativa)
Realitzat en el document.
8. Cronograma / Calendari-resumeixen de les…

Projecte 'Saltimbanquis' - Seguim!

Imagen
En les sessions dels dies 10 i 13 de desembre continuarem treballant i pensant en el projecte "Saltimbanquis". Vam realitzar els següents apartats:
4. Població destinatària
La població destinatària de l'estada vacacional Saltimbanquis són nens/as amb diversitat funcional i nens/as en situació “normalitzada”. Comptarem amb fins a 15 menors amb diversitat funcional, i amb el mateix nombre de nens/as sense diversitat funcional del CEIP Torrefiel, del barri de Torrefiel de València.
Més concretament...
4 nens/as amb diversitat funcional entre 6 i 7 anys 5 nens/as amb diversitat funcional entre 7 i 8 anys, 6 nens/as amb diversitat funcional entre 9 i 11 anys 3 nens/as sense diversitat funcional reconeguda entre 6 i 7 anys 7 nens/as sense diversitat funcional reconeguda entre 7 i 8 anys 5 nens/as sense diversitat funcional reconeguda entre 9 i 11 anys.

5. Objectius:
Objectius Generals:
Afavorir la relació entre els nens i les nenes amb diversitat funcional i els nens i nenes “normalitza…

Continuem amb 'Saltimbanquis'

Imagen
El passat dimarts 3 de desembre, el nostre  grup de treball va continuar treballant en el projecte "Saltimbanquis". Desenvoluparem els següents apartats:

1) Les dades identificatives: el correu electrònic, la pàgina web, el Facebook, el telèfon de contacte i la direcció. D'altra banda, vam definir quines persones serien les encarregades de portar endavant el projecte i quines funcions tindrien cadascuna d'aquestes.

Michel Soriano Moreno: Treballador Social, coordinador de l'Associació Bona Gent.Celia Molina Martínez: Treballadora Social, equip directiu del Centre ocupacional per a persones amb diversitat funcional (Godella).Javier Mata Cardona: Treballador Social, ajuntament de València. Conselleria d'Igualtat i Polítiques InclusivesMireia Mollà Vidal: treballadora Social, supervisora de la gestió administrativa dels recursos socials i econòmics per a persones amb diversitat funcional de la ciutat de València.
2) La població destinatària: en aquest apartat vam e…